پلاک عمومی  • تعویض پلاک های زرد عمومی
  • صدور تاییدیه مجوز طرح ترافیک وانت بارهای شهری
  • برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی رانندگان پلاک عمومی