درباره آهوان سیر ایرانیان بیشتر بدانید

شرکت آهوان سیر ایرانیان در سال 1395 توسط جمعی از مدیران با تجربه صنعت لجستیک و با هدف تلفیق فناوری با صنعت قدیمی لجستیک ایران و پیاده سازی علم روز این حوزه تاسیس گردید. این شرکت با در اختیار داشتن ناوگان مجهز و استفاده از منابع انسانی خبره ، سعی در ایجاد سامانه جامع حمل و نقل داخلی و بین المللی از طریق زمینی ، ریلی ، هوایی و دریایی در بستری همراه با فناوری داشته و در این حوزه به موفقیت های قابل قبولی دست یافته است.

دستاورد های مجموعه آهوان سیر ایرانیان


  • راه اندازی سامانه سراسری 1450 با قابلیت تماس از سراسر کشور بدون کد
  • قرارداد همکاری مشترک با شرکت های حمل و نقل ریلی و هوایی
  • برخورداری از انبار مکانیزه مطابق با فناوری های روز صنعت لجستیک
  • برخورداری از ناوگان اختصاصی متناسب با اصناف مختلف
  • ایجاد بستر پر قدرت نرم افزاری جهت مدیریت چرخه حمل و نقل

  • تا 75 درصد صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل75%
  • تا 50 درصد افزایش سرعت حمل و نقل50%